Technologická a podnikatelská akademie

Kvalitní technické vzdělaní žáků i pedagogů pomůže zajistit nová střední škola, která bude působit v prostorách Vysoké školy báňské v Ostravě. Díky tomu se na vzdělávacím programu budou podílet univerzitní odborníci, celá činnost akademie bude s provozem VŠB-TUO úzce propojena.

Cílem je objevit technicky talentované žáky a nabídnout jim možnost využít nejmodernější vybavení vysoké školy již v rámci středoškolského studia.

Zároveň by nová střední škola mohla svým unikátním pojetím a zaměřením přilákat žáky z jiných regionů a tím přispět ke zmírnění negativního trendu, kterým je odliv zejména mladých lidí z kraje.

Téma: Vzdělanější a zaměstnanější kraj

Oblast změny: Moderní vzdělávání a kompetence pro život

Hlavní nositel: Moravskoslezský kraj, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Moravskoslezské inovační centrum

Kontakty

COPYRIGHT © 2019