Dokumenty

Komunikační verze návrhové části

Návrhová část


Analytická část


Analytická a Návrhová část
(verze schválená zastupitelstvem)

Zpravodaj #hrajeMSKrajem

Zápis z veřejného projednání

Zápisy ze setkání s partnery v území

Kontakty

COPYRIGHT © 2019