vzkaz pro hejtmana pacman

pacman

Napište vzkaz hejtmanovi
a vedení kraje

Anonym napsal:

Zvýšení rychlosti na Rudné a D1 procházející Ostravou na úsecích s mimoúrovňovými křižovatkami.

Anonym napsal:

Případně prodloužit tuto trať až do Bruntálu/Valšova jako napojení na trať 310 Opava – Olomouc.

Anonym napsal:

Přitáhnout Bruntálsko blíže centrům kraje zrychlením a elektrizací tratě 310 v úseku Opava – Krnov – Bruntál (- Olomouc). Oživit projekt lehké kolejové dopravy v úseku Vrbno pod Pradědem – Karlova Studánka – Malá Morávka, tím vznikne železniční okruh, který zatraktivní tuto oblast Jeseníků a může pomoci se snížením dopravní záteže v této turisticky atraktivní oblasti. Posoudit možnost zbudování nové železniční trati v úseku Svobodné Heřmanice – Leskovec nad Moravicí (vodní nádrž Slezská Harta).

Anonym napsal:

Zajistit komfortní železniční vozidla (apel na dopravce). Vybudovat nové železniční zastávky podle krajské koncepce dopravní infrastruktury, resp. přesunout stávající zastávky blíže sídlům. V turisticky atraktivních regionech (CHKO Beskydy, Jeseníky, Poodří) vybudovat ve spolupráci s obcemi v nevyužívaných skladištích u staničních budov cyklopointy, informační centra s možností občerstvení. To jde ruku v ruce s vybudováním návazné infrastruktury (cyklostezek k nádražím).

Anonym napsal:

Začít podstatně řešit regionální dopravu. V železniční dopravě zajistit upravené stanice a zastávky s jednoduchým (bezbariérovým) přístupem na nástupiště. Propojení individuální a veřejné dopravy (budování zachytných parkovišť P+R, K+R, resp. B+R (bike boxyúkryté stojany) u stanic, kde to má smysl). Zajistit vysokou četnost spojů po dobu celého občanského dne (nikoliv, aby poslední vlak v regionu odjížděl v 20 hod.). Zajistit provázanost s MHD/autobusy PHD přestupem hrana-hrana.

Anonym napsal:

Byl bych rád, kdyby se podařilo větší zapojení odlehlých oblastí, zejména Osoblažska do rozvoje kraje. Osoblažsko má velký potenciál v rozvoji turismu a podpoře malého, komunitního podnikání. Zejména unikátní úzkokolejka by se měla více zatraktivnit pro každodenní dojíždění a zároveň více rozvíjet v cestovním ruchu – podpora „párovky“. Menší komunitní podniky a zemědělci by se měli síťovat a tvořit silnou komunitu. Dalším problémem jsou vyloučené lokality. V tomto všem ale musí kraj pomoci.

Anonym napsal:

Líbí se mi, jak kraj vedete, jen pár věcí mi pořád chybí, např. když jde člověk pěšky z jedné obce do druhé, nejde nevidět příkopy plné odpadků (skleněné i plastové lahve, plechovky,…) na tom bychom měli všichni zamakat 😉 a potom mi tu chybí kulturní centrum pro mladé talenty, něco, kde publikum dá třeba jen 100,– za vstup, během večera vystoupí více začínajících umělců (kapely, zpěváci, stand-up comedy, kouzelníci…) – vybudují si jméno a třeba si i odnesou nějakou tu korunu domů 🙂

Anonym napsal:

Většina měst a obcí MSK „prokoukla“ v oblasti oprav a údržby budov. Přesto zůstávají objekty, které jsou zanedbané a často hyzdí, jinak upravený prostor. Z 90% to není tím, že by se majitelé ne- chtěli o objekt starat, ale proto a zvláště u velkých budov nebo budov v památ- kové zóně, že na stavební opravy nemají dostatek financí. „Zelená úsporám“ není vždy dostačující a ne vždy je použitelná. Nebylo by možné uvažovat o finanční pomoci např. bezúročnou půjčkou? MSK by mohl být ještě hezčí.

Anonym napsal:

Nepřiměřená rychlost vozidel hlavně v obci. Každý si jezdí jak chce. Chybí dostatečný dohled.

Anonym napsal:

Chtělo by to klást větší důraz na ekologii. Intenzivní zemědělství, monokulturní plodiny a zbytečné chemické postřiky přírodě nesvědčí. Už tak suché půdě to rozhodně nepřispívá. Navíc může docházet k znečištění spodních vod. Také chybí na polích remízky a meze. Na některých plochách se zbytečně intenzivně seče, i když to není zapotřebí. Chtělo by to zpřísnit legislativu v oblasti životního prostředí. Bohužel je v některých ohledech benevolentní.

Anonym napsal:

Chybí dostatečný dohled nad silniční dopravou. Kázeň řidičů není příliš dobrá. Například na nebezpečných místech v Ostravě by bylo vhodné instalovat úsekové měření rychlosti.

Anonym napsal:

Největší problém odlivu je ovzduší. Určitě jsme se posunuli. Ale například elektrárna Třebovice – její umístění. Prosadit snížení výkonu, pokud budou instrumenty. Podporuji Novou huť. V Číně je průmysl. Je třeba ji kontrolovat, ale potřebujeme ji.
Podporovat dále kotlíky, zateplení r.d. Modernizace, elektrifikace tratí – dobrovolně ty lidi přetáhnout z aut. A nepopulární, kontrolovat alespoň trochu u aut namátkově DPF. Dnes jsou už snad levnější. A vykuchaných ji zrovna u nás jezdí asi dost.

Anonym napsal:

Já bych navrhoval někdy návštěvu Škoda auto a.s. Například při dni otevřených dveří. A zejména jejich systém výuky – zejména středoškolský. Škoda auto jim dokázala zafinancovat moderní vybavení. V té době CNCčka, roboty mají tuším už taky. To je podle mě cesta, jak lákat studenty na technické vzdělávání, do technických oborů. Je nesmysl kupovat robot do nějaké konkrétní školy, jejího oddělení. Je to třeba sdílet. A maximálně používat. Nemyslím si, že by to nebylo pro kraj a město neufinancovatel

Anonym napsal:

Byl bych rád, kdyby v Moravskoslezském kraji nadále zůstaly v osobních a spěšných vlacích platné jízdenky ČD, a aby kraj nezaváděl tzv. „krajské jízdenky“. Některé kraje k tomuto řešení přistoupily (např. Zlínský, Olomoucký, Jihomoravský atd.) a jsem velmi rád, že v MSK zůstávají platné jízdenky dopravce a cestující si nebudou muset kupovat „krajské jízdenky“. Bylo by to zbytečné zkomplikování cestování vlakem.

Anonym napsal:

Železniční zastávka Ostrava-Kunčičky, by mohla být u méně vytížených spojů v režimu „na znamení“. Přes den zde vystupuje nebo nastupuje málo cestujících (na vytížených spojích) a na méně vytížených spojích většinou nikdo. U vlaků, které jsou vybavené tlačítkem pro zastávku „na znamení“ a nejsou příliš vytížené, byste režim této zastávky mohli změnit na „na znamení“. Ušetřila by se nafta. Například noční a dopolední, méně vytížené spoje by mohly být v této zastávce „na znamení“.

Anonym napsal:

V životě občanů jsou všechny oblasti důležité. Co bych ovšem preferovala je oblast zdraví a oblast životního prostředí. Přála bych si dostupnější specializovaná zdravotnická pracoviště i na menších městech, a to především pro naši starší populaci. Další velice důležitá oblast je pro mne právě životní prostředí, což je ovzduší, voda a půda. Toto si chraňme, je to naše největší bohatství a to je to jediné, co zanecháváme budoucím generacím a bez čeho se nedá žít.

Anonym napsal:

Nahrazovat staré dieselové autobusy za autobusy s alternativním pohonem (myslím, že velkou budoucnost má pohon na vodík). Avšak i pohon na CNG je dle mého názoru stále ekologičtější než elektrobusy, po kterých zůstává obrovská uhlíková stopa (výroba baterií, těžba kovů na baterie, dobíjení elektřinou atd.), ač se na první pohled mohou zdát „super ekologické“. Emise sice nevyprodukuje elektrobus žádné, ale náročná technologická výroba baterií, těžba kovů a surovin na baterie je vyprodukuje.

Anonym napsal:

Mělo by se sázet více lesů, v nižších polohách převážně listnatých až smíšených a ve vyšších polohách nesázet jen hospodářské smrkové lesy. Celkově rozšiřovat plochy lesů a luk.

Anonym napsal:

Životní prostředí je nutno chránit, hlavně v době, kdy za městem najdete jen pole s nějakou monokulturní plodinou. Z krajin se vytrácejí louky, lesy a remízy jen, aby vznikly pole nebo nějaké nové obchodní centra s vyasfaltovaným parkovištěm, kterých už tak je všude plno. Zaměřte se na to, aby i další generace mohli zajít do zachovaných lesů.

Anonym napsal:

Chtělo by to více apelovat na ministerstvo, aby zpřísnili jednak zákony o používání chemie na polích, ale také zákony o ochraně krajiny. V přírodě chybí meze, remízy a další krajinné prvky. Ty zajišťují ekologickou diverzitu. Nedostatek vody v krajině, intenzivní zemědělství a používání zbytečné chemie, to je jen pár z mnoha problému na poli životního prostředí. Smutné je, že zákony jsou benevolentní a nikdo se problémy nezabývá komplexně. Chtělo by to přísnější legislativu ochrany přírody.

Eliska napsal:

Větší bezbariérovost – na úřadech, přechodech, chodnících

Eliska napsal:

Dostupné bydlení pro mladé

Eliska napsal:

Bydlení pro mladé chybí, i pro lidi s postižením – bezbariérové vstupy.

Eliska napsal:

Ve Frýdlantě nad Ostravicí chybí místní městská hromadná doprava

Eliska napsal:

Chybí bydlení pro mladé

Eliska napsal:

Biatlonový areál ve Frýdlantu

Eliska napsal:

Sociální péče a bydlení pro seniotry

Eliska napsal:

Snížení hluku z dopravy

Eliska napsal:

Bydlení a sociální péče pro seniory

Eliska napsal:

Nedostupnost a nedostatečnost sociálních služeb pro těžce postižené

Eliska napsal:

Chybí sociální bydlení

Anonym napsal:

V MSK bych si přál více lesů, parků, aby bylo více dbáno na životní prostředí, a také, aby nezanikaly, ale naopak vznikaly tzv. „remízky“ na polích a loukách. Tyto remízky poskytují útočiště mnoha živočichům, ale také zadržují vodu v krajině. Ve městech by bylo vhodné se snažit omezit časté překračování limitů poletavého prachu a přízemního ozónu.

Anonym napsal:

Na prvním místě by mělo být životní prostředí. Proto si přeji, aby se přestala znehodnocovat zemědělská půda (to se stále děje!), přestaly se dotovat a podporovat projekty, které přináší environmentální zátěž a aby se vždy hledaly alternativy šetrné k životnímu prostředí (např. nedotovat z veřejných peněz létání do Vídně, když se tam dá za jednoduše a rychle dojet vlakem – i na letiště).

Eliska napsal:

Zjednodušit administrativu na úřadech (elektronický úřad)

Eliska napsal:

Obchvat Frenštátu.

Eliska napsal:

Ne drancování zemědělské půdy, ne developerům!

Eliska napsal:

Kulturně oživit Horečky u Frenštátu pod Radhoštěm.

Eliska napsal:

Více cyklostezek v okolí Frenštátu

Eliska napsal:

Lepší cesty.

Anonym napsal:

Jedním z turisticky atraktivních míst v Ostravě je ZOO. Pamatuji si, že tam v minulosti existovalo přímé spojení trolejbusem od hlavního nádraží. Nyní se do ZOO od žádného nádraží bez, alespoň jednoho, přestupu nedá dostat. Pro mimoostravské je to často docela oříšek. Nebylo by možné uvažovat o přímém spoji (mohl by samozřejmě obsluhovat i další zastávky po trase). Snad by to bylo možné i dříve, než za deset let.

Anonym napsal:

Opravte krajské cesty i do zapadlých vesnic a umožněte tak bezpečnou a pohodlnou dopravu auty a autobusy obyvatelům.

Anonym napsal:

Šimkovy sady Ostrava-Dubina Zahrada, park
Vážení,
přeji pěkný den,všem,chtěla bych poprosit o vybudování parku a sadu na sídlišti Dubina s jezírky a dřevěnými chodníčky.Něco jako jsou Šimkovy Sady v Hradci Králové ale samozřejmě na Dubině by to bylo ve zmenšeném měřítku,stačí nějaký malinký sad tohoto typu na sídlišti Dubina kdyby jste vytvořili.Byla bych Vám velmi děkovná za takovýto hezký park.Případně i jinak zlepšete sídliště Dubina v Ostravě-jih at se přiblíží přírodě…..prosím….

Anonym napsal:

Nevydávejte zbytečně moc financí do silniční a letecké dopravy. V ČR mámě jednu z nejhustších sítí železnic. Investice by měly putovat do železniční dopravy. Města jsou ucpaná auty a letecká doprava je sice rychlá dlouhé vzdálenosti, ale tvoří obrovské množství emisí a tudíž i velkou ekologickou zátěž. Snažte se lidi odradit od osobní automobilové dopravy. Vlakem a MHD se dá dostat skoro všude. Navíc se řidiči na silnicích neumějí chovat. Chtělo by to více dopravních policistů a radarů.

Anonym napsal:

V MSK by určitě chtělo zlepšit kvalitu ovzduší. I přestože se města i kraj snaží snaží regulovat vypouštění škodlivin z továren do ovzduší, ne vždy jsou tato opatření dostačující, protože velkým znečišťovatelem ovzduší je automobilová doprava. Důsledkem jsou zvýšené nebo překročené hodnoty škodlivin ve městech (především ozón v létě a poletavý prach v zimě). Také vysazujte listnaté stromy. Z Ondřejníku vymizely stromy. Snažit se zadržet vodu v přírodě, ať nevznikají další kůrovcové kalamity.

Anonym napsal:

Města v kraji se snaží zklidnit dopravu úsekovým měřením rychlosti a stacionárními radary. Větší města v kraji mají i několik radarů (Havířov, Rožnov p. Radhoštěm). Řidiči jsou neukáznění, překračují nejvyšší dovolenou rychlost, a proto je nutné, aby města přikročily k měření rychlosti automatizovanými systémy a působily represivně na řidiče, kteří se nehodlají řídit pravidly. Proč tedy menší města mají několik radarů a v Ostravě je jen jeden? Více radarů v Ostravě by pomohlo zklidnit dopravu.

Anonym napsal:

Pročítám si zde názory a přání a určitě jsou opodstatněné. Přesto si, jako seniorka, sobecky přeji, aby se především myslelo na mladé: aby měli kde bydlet, aby byly školky a školy pro děti, aby se fungující dopravou dostali do práce a do školy, aby fungovala kultura, sport zájmové kroužky apod. Protože pokud z kraje „utečou“ mladí, kdo bude myslet na ty, zde dožívajíc,í seniory? Bylo by také hezké napomoci splnění některých přání pomocí občanských aktivit- sázení stromů, péče o zeleň apod.

Anonym napsal:

Co je dobře nastartováno: kultura, sport. Je třeba podpořit kvalitní „řidiče“, aby „tu káru táhli bez nehod dál“. Co je částečně nastartováno: hromadná doprava. Vlaky-palec nahoru, ale je stále co zlepšovat. Autobusy-katastrofa.Nejde jen o dopravu v Ostravě, Karviné, Havířově, Třinci, ale i o dopravu v okrajových částech kraje-Krnovsko, Bruntálsko, Vítkovsko, Osoblažsko – i tam žijí lidé. Co není nastartováno: možnost převodu státních institucí do Ostravy -IT a schopní lidé zde jsou.

Anonym napsal:

Donúťte podniky ako je koksovna v Přívoze aby prevzali zodpovednosť za škody na zdraví, ktoré páchajú alebo nech to zavrú.
Keby im dal niekto preplatiť zdravotné náklady spojené s chorobami, ktoré sposobili tak by išli okamižite do bankrotu.
Nie je možné aby sme všetci dotovali jedného morálne opovrhnutiahodného človeka svojím zdravím a aj daňami.

Anonym napsal:

Ve městech bychom chtěli více zeleně a méně obchodních center. Nelze na úkor zeleně neustále stavět parkoviště a obchodní domy. V přírodě by chtělo zadržet vodu. Vysazování listnatých a smíšených lesů by jistě pomohlo (jehličnaté nevysazujte, protože sucho je velmi oslabuje a následně je napadne kůrovec).

Anonym napsal:

Transformujte ty OKD doly na firmy co razi tunely pro hyperloop. Uz ted vime vse co potrebujeme k tomu aby se to dokoncilo.. Spojte Trinec, FM, Ostravu, Opavu a Bruntal. Je tech lidi k preprave malo? Nebojte pak pribude.. Vyzkouset to treba na Porube misto tech tramvaji, spojte Poruba-Svinov-Centrum a pak mezimesto. Neni cas na neco cekat tunel muze byt hotovy, nechat kombajn bezet s par lidma mozna neni levna vec ale z hlediska dlouhodobe strategie kvalitni investice.. Kdyby neco volejte 😉

Anonym napsal:

Je skvělé, že se na hromadné dopravně podílejí autobusy s pohonem CNG. Vyprodukují méně emisí a jsou ekologičtější než elektrobusy vzhledem k ekologické zátěži při těžbě kovů na baterie a následnou výrobu a likvidaci baterií z elektrobusů. Elektrobusy nenakupujte. Podpořte CNG.

Anonym napsal:

Zlepšit ovzduší. Ve městech je neustálé znečištění ozónem (O3) a poletavým prachem (PM10 a PM2,5). Limity jsou i několikanásobně překračovány. Také více zeleně, lesů (listnatých a smíšených) a luk bez zásahu člověka. Méně intenzivního zemědělství a monokultur plodin. Nechceme v kraji další průmyslové oblasti, zbytečná obchodí centra a hypermarkety. Jak již bylo zmíněno v jiných příspěvcích, také více policistů, hasičů a záchranářů. Bezpečnost je taktéž důležitá. Snažit se v krajině udržet vodu.

Anonym napsal:

Namísto nesmyslné podpory letiště a leteckých linek do destinací, kam se lze jednoduše a rychle dostat vlakem, zvýšit podporu veřejné dopravy v kraji. Například dostat se do některých destinací v Beskydech autobusem je dost složité.

Anonym napsal:

Dostupnější bydlení pro mladé!

Anonym napsal:

Podpořit malé zemědělce a mikrofarmy, dát jim dostatečně najevo, že i oni jsou těmi „malými a středními podniky“, které se snažíte podporovat.

Anonym napsal:

Nerozšiřovat průmyslové zóny, spíše se postarat o nevyužívané staré budovy, které už nemají význam ani kulturní, natož přírodní.

Anonym napsal:

Zalesňovat a nesahat do těch nových lesů, chránit je před zásahem člověka.

Eliska napsal:

Pokračujte v dobře rozjeté strategii kraje a neztrácejte nervy.

Eliska napsal:

Jak kraj bude bojovat s klimatickou krizí? Kdy konečně zavřeme ty doly a další znečišťovatele? Dorota z Orlové

Eliska napsal:

Dostupnější bydlení, vyšší mzda pro pracující. Pochvala za železniční propojení kraje. Jen tak dál. Méně korupce a respekt pro lidi všech společenských vrstev. Lepší ovzduší a kampaň zaměřená na informovanost občanů. Fandím vám.

Eliska napsal:

Dokážete kuturně zaujmout hodně lidí. Vivat Colours!

Eliska napsal:

Podpora dětského sportu

Eliska napsal:

Moravskoslezský kraj nedělá jen Ostrava!

Eliska napsal:

Respektujte alernativní věci a snažte se je více pochopit (do budoucna to hodně dá).

Eliska napsal:

Když už nové cesty, tak i lepší chodníky.

Eliska napsal:

Životní prostředí = to, co lidi z Ostravy vyhání a do Ostravy neláká

Eliska napsal:

Děláte to dobře

Eliska napsal:

Vylepšit ovzduší – Ostrava, Vratimov

Eliska napsal:

Děkuji vám za rychlé vyřešení prodloužené Rudné (abych se toho dožil).

Eliska napsal:

Waldorf je taky škola, nechte nás na jednom místě.

Eliska napsal:

Energetika – jádro! Letiště!

Eliska napsal:

Stejné pracovní podmínky a příležitosti jako v Praze.

Eliska napsal:

#ma to smysl #colliery srdcem

Eliska napsal:

MSK není jen Ostrava!!

Eliska napsal:

Děláte to dobře!

Eliska napsal:

Více strážníků a policistů na ulicích. Podpora mladých rodin. Sociální dávky adresněji, více pracovníků technických služeb.

Eliska napsal:

Proč nepropagujete více rodinnou víkendovou jízdenku? Skvělý nápad, ale malá propagace.

Eliska napsal:

Více letů z letiště Mošnov. Zlepšit ovzduší.

Eliska napsal:

Děláte to dobře, pane hejtmane. Díky a jen tak dál. Rychvald.

Eliska napsal:

Bude dost peněz na plánované investice?

Eliska napsal:

Za vašeho působení jde vidět změna k lepšímu. Jen tak dál!

Eliska napsal:

Postavte krytý skatepark.

Eliska napsal:

Zeleň do Karviné!

Eliska napsal:

Letiště Mošnov: nalákat nízkonákladové dopravce, udržet pravidelné linky

Eliska napsal:

Držím palce s technickou akademií, doufám, že tam dostanu práci. Mějte se hezky.

Eliska napsal:

Víc podpořit HAWR, mladí se stěhují a stárne.

Eliska napsal:

Pane hejtmane, máte skvělého náměstka pro zdravotnictví, dělá mnoho dobrého.

Eliska napsal:

Dobrý den, moc prosíme o zlepšení životního prostředí, zejména koksovna v Přívoze nám „otravuje“ život. Děkujeme. Laštovkovi, Koblov

Anonym napsal:

Přejeme kraji jen to dobré.

Anonym napsal:

Dobrý den,´rozrůstá se síť soukromých zařízení pro nemocné s Alzheimerovou chorobou. V zařízeních se hodně dopláci . Péče o tyto nemocné je pro rodiny nákladná. Kdy se kraj postará a začne rozšiřovat síť vlastních zařízení ? Takto nemocní nemohou být v normálních domovech pro seniory. Volných budov je dost, když je skupují soukromníci a sami investují do jejich přestaveb na zařízení pro takto postižené klienty.

Anonym napsal:

Dobrý den, měl bych návrh který zavedli na Filipínách aby každý student co udělá maturitu v moravskoslezském kraji, aby vysadil jeden strom , kvůli klimatu a nesnesitelnych vedrech .
Všichni mluví o tom jak zajistit aby se země dál neoteplovala , ale chtělo by to uvést v praxi , diky klimatickým změnám přicházíme o zdroje a zároveň o živočichy, nejsem vegetarián , ale když za 20 let nebude z čeho brát tak se tu budeme zrat navzájem , nebo budeme umírat na nedostatek vody ?

Anonym napsal:

Mílovými kroky kupředu:)

redaktor napsal:

Chtělo by to občas naťuknout to tvrdou skořápku – mezi lidmi, ať jde vidět, že se máme rádi, i tu krajskou, ať vidí i jinde, že to tady máme fajné

Anonym napsal:

Myslím, že by kraj měl rychleji reflektovat na situaci půdního sucha. Obecně závazné vyhlášky o zákazu zalévání zahrad, mytí aut a napouštění bazénů pitnou vodou by se měly vydávat mnohem dříve, a ne až je opravdové sucho. Také chybí dostatečná vymahatelnost těchto OZV o zákazu zalévání, mytí aut a napouštění bazénu. Prosím Vás o přísnější regulaci nakládání s pitnou vodou v kraji a už při náznaku sucha tuto OZV vydat v platnost. Děkuji.

Anonym napsal:

Lépe se postarat o krajinu a zadržovat v ní vodu. A mít se na pozoru u ekonomických řešení. S ohledem na nové dopravce, které nahrazují stávající. Rušení spojů v autobusové dopravě, měsíčník bude k ničemu v železniční dopravě po nástupu Regiojetu. Možná je regiojet výhodný pro občasné dojíždění, ale každý den si rezervovat 2x jízdenku vážně a měsíčník pozbývá smyslu. Myslete na pracujícího občana a myslete také koncepčně a s trochou rozumu.

Anonym napsal:

Zřídit v Ostravě zastávky na znamení pro tramvaje (např. U Hradu, Důl Zárubek atd.). Zrychlilo by to dopravu MHD.

Anonym napsal:

Vážený pane hejtmane, v Ostravě-Radvanicích se každoročně koná motocyklový závod za podpory MSK (alespoň podle informací na webových stránkách organizátora akce). Již po několikáté se na okruhu stala tragická nehoda. Letošní ročník bohužel nebyl výjimkou. Myslím, že je nejvyšší čas s tím něco dělat a nepodporovat tuto akci, když pokaždé končí tragickou nehodou některého z motocyklistů. Také město by již nemělo povolovat konání této akce.

Anonym napsal:

Více podporovat všechny neziskové organizace, které se zabývají vyplněním volného času dětí, mládeže a mladých. Rozdělovat menší částky do více organizací. Děkuji, Langová

Anonym napsal:

Do budoucna je velice důležité chrániti životní prostředí, zejména v MSK kraji Beskydy a Jeseníky. Vysazovat stromy, nepodporovat těžký průmysl, nestavět zbytečné cesty a působit represivně na neukázněné řidiče v už tak přehlceném provozu (více hlídek policistů, kteří dohlíží nad bezpečnosti provozu).

Anonym napsal:

Určitě by bylo dobré zalesňovat krajinu a současnou přírodu se starat a chránit ji. Zakázat nesmyslnou stavbu průmyslových zón, obchodních center a hal. Urgovat ministerstvo vnitra, aby hasiči, policisté České republiky a záchranáři (myšleno na běžných pozicích nikoliv na vysokých pozicích) měli slušné platy. Rizikovost služby zejména u PČR a hasičů je neúměrná jejich platu. Také v Ostravě navýšit počet policistů nejen pořádkových, ale i dopravních.

Anonym napsal:

Zdravím pane hejtmane, náš kraj má plno šikovných lidí a organizací, které již pomáhají rozvíjet náš kraj. Přál bych si, aby tito jednotlivci, a organizace byli více slyšet a dostávali od vedení kraje větší prostor k realizaci a vyjádření názorů. Věřím, že myšlence síťování jste nakloněn a že v budoucnu budete využívat rozvoj kraje „zdola“, protože právě lidé v našem kraji víc, co je nejvíce trápí.

Anonym napsal:

Vážený pane hejtmane, je důležité, aby se v našem kraji žilo dobře nejen mladým lidem, rodinám s dětmi, ale také lidem starým nebo zdravotně postiženým. Prioritou by měla být opatření, která povedou ke zdravému, bezpečnému a odpovědnému kraji. A dále mezilidské vztahy…….Pokud nebudeme cítit sounáležitost s lidmi a místem, ve kterém žijeme, bude velmi těžké cokoliv změnit. Pro politiky je pak neméně důležitá pokora, která mnohdy chybí. Přeji hodně štěstí.

Anonym napsal:

Jen tak dál

Anonym napsal:

čus bus hejtmane, jenom zkouším, jak to funguje…

Odpověď: Takto ne. Schvalujeme pouze komentáře týkající se tématu. Na Váš příští se těšíme.

Anonym napsal:

Město Ostrava chce uprostřed dopravního terminálu Hranečník postavit nové parkoviště. S tímto plánem zásadně nesouhlasím, protože by to vyžadovalo pokácení zeleně uprostřed terminálu, která ochlazuje okolní vzduch už tak přehřátých betonových nástupišť. V létě by se z toho stala naprostá výheň. Proč nemůžou parkoviště postavit směrem k železničnímu mostu a musí být za každou cenu uprostřed? Prosím, apelujte na město, ať uprostřed terminálu toto parkoviště nepovolí. Moc děkuji.

Anonym napsal:

Primárně chránit přírodu a nerozšiřovat pole na úkor lesů a luk. Zásadně nepodporovat intenzivní zemědělství a používání pesticidů a jiných chemikálií. Mezi poli odkoupit pozemky, vysázet stromy a neprodávat stávající pozemky měst a obcí soukromým subjektům, které na nich buď devastují krajinu obchodními centy nebo intenzivním zemědělstvím.

Anonym napsal:

Zásadně nepodporovat automobilovou dopravu. ČR má jednu z nejhustějších sítí železnic. Snažit se zvýhodňovat cestování vlaky a autobusy naopak snažit se odradit od automobilové dopravy (více placeného stání ve městech, automatizované měření rychlosti, nestavět zbytečně silnice aj.)

Anonym napsal:

Dnes je u každého druhého domu bazén. Stavební povolení pro bazény (nad 40m3) by měly být vydávány pouze výjimečně. Taktéž v případě vydání zákazu napouštění bazénů chybí dostatečné represivní opatření a vymahatelnost pokut za porušování.

Anonym napsal:

Na silnici Rudná se dlouho debatovalo, že vznikne úsekové měření rychlosti v zastavěné oblasti Ostrava-Jih (u Rottrova sadu). Značky upozorňující na úsekové měření jsou zde léta, ale zařízení, které by skutečně něco měřilo nikde. Myslím si, že alespoň dva nebo tři místa v Ostravě jsou, kde by mohly vzniknout úseková měření a pomoci zklidnit dopravu. Neříkám, že by se mělo měřit na každém rohu, ale momentálně jedno funkční úsekové měření v Třebovicích je opravdu na třetí největší město ČR málo.

Anonym napsal:

V kraji je zbytečně moc obchodních center, nákupních středisek a kilometry čtverečních zbytečných parkovacích míst. My občané máme jen velmi moc s tímto cokoliv dělat. Ale Vy jako krajský úřad tuto moc máte. Proto Vás žádám, aby hlavně v centrech měst, ale i v přilehlých obcích „nevyrůstaly“ neustále nové hyper a supermarkety. Je to naprosto zbytečná devastace kusu krajiny. Místo betonových center, které se v létě nahřejí a musí být uměle klimatizovány raději vysaďte park nebo les.

Anonym napsal:

Chraňme přírodu, příroda bez nás existovat může, my nikoli! Veškerá činnost kraje by neměla poškozovat životní prostředí, ale naopak!

Eliska napsal:

Zázemí pro Slezskou Hartu, rozvoj Jeseníků a pomoc s propagací regionální značky Jeseníky.

Eliska napsal:

Oprava silnic do menších obcí, dostupná zdravotní péče. Lepší platové ohodnocení, zvláště pro dělnické profese.

Eliska napsal:

Zaměřit se na životní prostředí. Hovořit s lidmi a naslouchat jim.

Eliska napsal:

Lepší síť cyklostezek nebo nějakých cyklostezek na Bruntálsku.

Eliska napsal:

Podpora lékařů, např. nedostatek zubařů.

Eliska napsal:

Nestavějme z betonu, chraňme si přírodu. Vymírají živočichové, ať nedopadneme stejně.

Eliska napsal:

Nedostatek zubařů na Bruntálsku, dojíždíme až do Olomouce!

Eliska napsal:

Kyvadlová doprava na Ovčárnu, více spojů.

Eliska napsal:

Zlepšení zdravotní péče, více lékařů, hlavně zubařů.

Eliska napsal:

Lepší dopravní obslužnost ve Vrbně pod Pradědem.

Eliska napsal:

Ve Vrbně pod Pradědem chybí koupaliště už 20 let.

Eliska napsal:

Podpora místních akčních skupin, podpora farmářských produktů a trhů, podpora menších podnikatelů.

Eliska napsal:

Opravit cestu Dvorce – Křišťanovice – Roudno, autobusové spojení Bruntál – Ostrava, cyklostezky na Bruntálsku.

Anonym napsal:

Žijí nám zde tři velké šelmy současně, to jinde nemají, jsme výjimeční… postavme pro ně konečně dlouho plánovaný ekodukt na Jablunkovsku. Celkově prosím kraj o angažovanost při budování přechodů pro zvířata tak, aby mohla bezpečně překonávat velké dopravní stavby.

Anonym napsal:

Nezapomínejme, že je třeba nejen lákat nové/mladé „mozky“, ale ty současné „mozky“ zároveň udržet a rozvíjet, zajistit jim dostupnost do práce, možnost rodinného vyžití a osobní rozvoj, aby následně mohli mladým talentům pomáhat při jejich rozvoji. Vnímám snahu budovat dlouhodobou koncepci. Navíc, ani mladé „mozky“ nebudou mladé navěky…co poté?

Anonym napsal:

Především v městech s vyšší kriminalitou a celkově v MSK navyšovat platy policistů ČR, hasičů a záchranářů. Přestože toto není v kompetenci kraje, může kraj více apelovat na ministerstva. Právě platy řadových policistů ČR, hasičů a záchranářů jsou mnohdy velice nízké, přestože tito lidé pomáhají a nasazují své životy pro nás všechny.

Anonym napsal:

Snažit se více zvýhodňovat cestování autobusem, obecně MHD a vlakem. Naopak automobilovou dopravu by chtělo více utlumit. Například více regulovat statickou dopravu ve městech zaváděním více placených parkovacích míst.

Anonym napsal:

V oblasti živ. prostředí by bylo vhodné vysazovat více zeleně, lesů a krajinných prvků (přidávat na pole kousky lesů). V dopravě podporovat autobusy na CNG a nikoliv elektrobusy, protože uhlíková stopa při těžbě vzácných kovů, které jsou potřebné v bateriích je neúměrná. Zřídit na nočních vlakových spojích více zastávek na znamení z důvodu snížení emisí. V Ostravě zřídit na některých místech úsekové měření rychlosti vozidel pro větší bezpečnost provozu a omezovat používání chemie v zemědělství.

Anonym napsal:

Stavební úřady by neměly povolovat stavby obrovských obchodních domů, kterých už je všude plno (a předimenzovaných parkovišť u obchodů), které jen ubírají půdu z krajiny a zhoršují mikroklima. Kraj by měl také apelovat na ministerstvo, aby došlo ke zpřísnění legislativy používání pesticidů v zemědělství a nepěstovat jen monokultury (řepku). Také by měly vzniknout přírodní prvky (zeleň) na polích, které nejen absorbují vodu při záplavách, ale také slouží jako útočiště hmyzu, ptáků a rostlin.

Anonym napsal:

Sázejte nové stromy! Hlavně listnaté.
Navrhnutí plánu bydlení pro studenty a mladé lidi.

Anonym napsal:

Prosím o finanční podporu sportu dětí a mládeže.

Anonym napsal:

Víc využívat a rekonstruovat staré a nepotřebné budovy a nestavět další hromadu nových. Jinak se mi moc líbí jak se oživili Dolní Vítkovice.

Anonym napsal:

Mějte odvahu a začněte konečně s nepopulární regulací automobilismu. Výstavba obchvatů a parkovišť jen dále motivuje lidi jezdit autem. Miliardy je potřeba přesunout ze silnic do železnic a MHD.

Anonym napsal:

Vrcholový sport nepodporovat. Více investovat do sociálních služeb s ohledem na vývoj věkové struktury populace. Podporovat sociální a startovací byty. Iniciovat a podpořit rychlou opravu dálnice.

Eliska napsal:

Rozvoj objektu Janské lázně – hotel, wellness, nějaké středisko?

Eliska napsal:

Bruntál se hodně spravil a je tam šikovný pan starosta.

Eliska napsal:

Lepší kvalita cest ve Vítkově.

Eliska napsal:

Vysázet nové lesy.

Anonym napsal:

Dobudovat cyklostezky po Ostravě a do přilehlých obcí
Posílit MHD směr Vřesina, Dolní Lhota-Kyjovice

Anonym napsal:

Nezapomínejme na mladé lidi a vytvářejme jim takové podmínky pro život, aby se nám vraceli ze studií (zahraničí) zpět do rodných měst.

Anonym napsal:

Jsem z Frýdku-Místku, a to je město a okres, který je z našeho kraje určitě nejlepší :-). Přála bych si, aby se stejně mohli cítit také na Bruntálsku. Ta část kraje má potenciál, který dokázali využít naši předkové, kteří ale museli (oprávněně) odejít. Musí existovat nějaký způsob, jak tuto část kraje oživit.

Anonym napsal:

Vážené vedení, prosím, zvažte možnost o povinném zápisu každého psa, nejlépe i kočky, do registru zvířat pod daného majitele s tím, že to budou v systému ukládat, nejlépe ihned, veterináři. Vždyť k čemu jsou ty čipy, když nejsou registrované na žádného majitele? Samotní majitelé kolikrát ani neví, kde a jak se registrovat. Naše ČR je naprosto zaostalá co se týče zvířat a jejich ochrany. Děkuji.

Anonym napsal:

Dbejme více na to, co dýcháme …… a opravujme i okrajové silnice, na které nejde sice tolik vidět, ale pro nás občany jsou nezbytné

Anonym napsal:

Dělejte něco s odpady, podpořte energetické využití, vyřešte návaznost spojů v ranních a nočních hodinách, vzdělávejte lidi v ekologii, nedávejte drobné na nesmyslné dotace, ale podpořte strategické rozvojové projekty.

Anonym napsal:

Ekologie, bezpečnost, vzdělání.

Anonym napsal:

Rozdělit všechny spojené školy!

Anonym napsal:

Aktivní senior = spokojený senior

Anonym napsal:

Ochrana životního prostředí a pracovní příležitosti pro mladé.

Eliska napsal:

Saďte buky a jedle, smrky jsou…

Eliska napsal:

Myslete více na životní prostředí.

Eliska napsal:

Jdeme správným směrem – chytrý a technický kraj. #MSK_MA_NA_TO

Eliska napsal:

Děkujeme za všechny postižené lidičky. Děláte pro ně hodně.

Eliska napsal:

Bezpečné silnice a více aktivit ve městech.

Eliska napsal:

Zaměřit se na okrajové skupiny, hlavně psychické nemoci.

Eliska napsal:

Do budoucna se nebát investovat do dopravy – zejména dálnice na Opavu – Olomouc a památky v okolí Opavy, Ostravy a Karviné.

Eliska napsal:

Prosím vás o míň rasizmu.

Eliska napsal:

Více se věnovat službám pro osoby se sluchovým postižením.

Eliska napsal:

Podpora sportu dětí a mládeže.

Eliska napsal:

Podpora sportu dětem – ale sport pro radost nikoliv profesionálně od dětství!!!

Eliska napsal:

Často a zbytečně se asfaltuje čtyřproudovka z Ostravy do Beskyd

Eliska napsal:

Vážený pán hejtman! Prosím nezabúdajte na našu zem a prírodu, aby tu bola aj pre naše deti a vnúčata. Ďakujem!

Eliska napsal:

Zlepšit a zvýšit sociální péči nemocným a starším lidem. Ekologie – omezení plastů.

Eliska napsal:

Elektrifikace tratě Ostrava-Ostravice.

Eliska napsal:

Omezit kácení velkých stromů. I když se zasadí malý, doroste až za 50 let (ekvivalent z hlediska produkce kyslíku). Dále sekat trávu jen 2x ročně – méně vyschlá půda, méně se zahřívají města.

Eliska napsal:

Aby mladí neodcházeli!

Eliska napsal:

Město v Kopřivnici vy se mělo spravit, Daniel 9 let

Eliska napsal:

Myslet na seniory

Eliska napsal:

Přes nádrž Šance (zdroj pitné vody) jezdí velké množství kamionů – to mi přijde nelogické. Také jezdí na Slovensko přes Frenštát. Proč kamionová doprava nejezdí směr Slovensko jen přes Třinec po dálnici?

Eliska napsal:

V okolí Šance nemají obyvatelé čističku odpadních vod a vše teče do pitné vody. Také nám domorodci v okolí Šance do lesa vyhodí cokoliv. Navrhuji podpořit obec, aby vybudovala ČOV nebo každý dům povinně měl ČOV.

Eliska napsal:

Lepší kulturu

bee napsal:

V Opavě je třeba denní stacionář pro postižené děti

bee napsal:

Více pracovních nabídek

bee napsal:

Kvalitní, inovativní vzdělávání, které bude lákat mladé

bee napsal:

Doprava a podnikání v kraji

bee napsal:

Zlepšit dostupnost na Slezskou Hartu

bee napsal:

Vyřešit spalování odpadu pro celý kraj

bee napsal:

Chráněné dílny

bee napsal:

Více zeleně

bee napsal:

Veselejší město bezpečnější

bee napsal:

Poslechněte Gretu!

bee napsal:

Změnit uhelné ve sluneční elektrárny

bee napsal:

Ekologie, zdravotnictví a sociální služby

bee napsal:

Prosím modernizujte kraj

bee napsal:

Víc pracovních nabídek

bee napsal:

Více podporovat krajem zřizované školy.

bee napsal:

Chceme bezpečnější a zdravější Moravskoslezský kraj.

bee napsal:

Dokončit prodlouženou Rudnou.

bee napsal:

Více podporovat turistiku v rámci kraje.

bee napsal:

Rozšířit zvýhodněnou dopravu v rámci aglomerace.

bee napsal:

Chceme prodlouženou Rudnou.

bee napsal:

Větší prostory pro Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, Ostrava-Poruba.

bee napsal:

Chytrost a více škol.

bee napsal:

Potřebujem Vodovod! Horní Lhota-Zátiší.

bee napsal:

Dokončit Rudnou a dálnici kolem OV opravit.

bee napsal:

Myslete na malá města (Odry)

bee napsal:

Zlepšit spojení mezi Havířovem a Ostravou

bee napsal:

DPO do všech obcí spadajících pod Ostravu

bee napsal:

Přála bych si dostavbu prodloužené Rudné!

bee napsal:

Prodloužit Rudnou

bee napsal:

Zlepšovat ovzduší – čistší vzduch, omezit kapacitu spalovny nebezpečných odpadů, tvrdě postihovat velké znečišťovatele

bee napsal:

Přísnější ochrana přírody – Travný, Lysá, Kněhyně, Smrk,…

bee napsal:

Podporujte soukromé školství

Anonym napsal:

Podpořte, prosím, zánik / odchod všech velkých stacionárních zdrojů nebezpečných látek do ovzduší. Vysvětlete jejich majitelům, že jejich zisky a dividendy nám zdraví nevrátí. Nechceme je v hustě obydlené zástavbě. Lidé se i kvůli tomu stěhují pryč. Buďte, prosím, přísnější. A veďte je k novým technologií nebo přesunu na někam Mars. S poděkováním.

Anonym napsal:

Chytřejší je super, jen ať to pořádně funguje, ne jako wifiny v autobusech

Anonym napsal:

Makat naplno, zlepšit image, vyčlenit na to lidi, kapacity

bee napsal:

Myslím si, že velmi velká část pozornosti se soustředí na Ostravu. Např. Havířov potřebuje pozornosti víc – veřejný prostor, renovace centra města… Ale fandím a myslím, že se snažíte, jsem spokojená.

bee napsal:

Zaměřit bychom se měli na rekonstrukci starých budov místo stavění nových, které se do města nehodí, nebo alespoň nové budovy dávat do vzhledu historických.

bee napsal:

Prosím, nenechte firmy vystavět místo přírody nějaké odporné baráky.

bee napsal:

Jsou tady skvělí rázovití lidé s dobrou povahou a fajnovým přístupem k životu. A toho si nejvíc vážím na tomto kraji. <3

bee napsal:

Změny v kraji jsou dlouhodobou záležitostí. Rychlost změn se značně posunuje, jenže by to chtělo začít u lidí samotých.

bee napsal:

Tak šup šup, ať je nám dobře.

bee napsal:

Myslím si, že problémem je i nezájem lidí něco změnit, lidé jsou nemotivovaní a nezajímají se a nejen mladí, je třeba motivovat lidi, kteří tady žijí celý život.

bee napsal:

Město by mělo být přívětivější vůči cizincům, lidé mi připadají nepřátelští až rasističtí. To nedělá dobré jméno.

bee napsal:

Myslím si, že je hodně co zlepšovat, ale zároveň vidíme, že některé projekty fungují a jdou správným směrem.

bee napsal:

Na severu kraje by se mohla zlepšit zdravotní péče a její dostupost.

bee napsal:

Myslím si, že se kraj pomalu zlepšuje, co se ovzduší týče. Colours a podobné akce kraj mnohem více zviditelní. Mrzí mne, že je mezi částmi Ostravy takový rozdíl (Poruba/Výškovice).

bee napsal:

#Za jeden provaz: Pomoct probourat bariéru mezi romskou a českou kulturou – zlepšit jejich životní úroveň a vzájemné vztahy. Posunout se společně.

bee napsal:

Nemám si na co stěžovat. <3

bee napsal:

Oceňuji kulturní akce, především Colours of Ostrava.

bee napsal:

Oceňuji kulturní a sportovní akce, které se v kraji pořádají, a snahu zlepšovat životní prostředí.

bee napsal:

Pokračujte v dobré práci, neberte úplatky a ať se Vám daří.

bee napsal:

Já si myslím, že se kraj za poslední roky hodně zlepšil (např. Ostrava, ale i město Bohumín hodně vykvetlo a zdokonalilo se).

bee napsal:

Zaměřit se na školství, na sociální práci a organizace pomáhající hendikepovaným.

bee napsal:

Měli bychom se zaměřit na více zeleně.

bee napsal:

Přál bych si kraj #zábavnější s méně obchodními centry.

bee napsal:

Náš kraj je ambiciózní, jen se ještě pořádně neukázal. Kraj se stále mění, ale ještě má co vylepšovat a zdokonalovat.

bee napsal:

Lidé by určitě ocenili zvýšení počtu sociálních zařízení.

bee napsal:

„Větší propojenost menších obcí. Budovat povědomí o kvalitě vzdělání v kraji. Zaměřit se na rozvoj vědy a výzkumu. Mít specializovaná pracoviště. My jako budoucí vědci bychom měli mít motivaci v regionu zůstat.

Anonym napsal:

„Využít ostravskou infrastrukturu a udělat z ní pořádné krajské centrum, dát důraz i na jiné stránky kraje, třeba historickou Opavu a přírodu.“

bee napsal:

„Zapracovat historii města do „duše“ města. Znovu využít staré budovy“

Anonym napsal:

#Perspektivnější kraj, který bude motivovat mladé. Představuji si např. více setkání s odborníky z různých oborů.

Anonym napsal:

Chtěl bych #otevřenější kraj s aktivnějšími a optimističtějšími občany.

Anonym napsal:

Kraj by mohl více podporovat neziskové organizace, které pracují s dětmi, např. skaut.

Anonym napsal:

#Propojenější kraj s více autobusovými a vlakovými spoji a lepší dostupností.

bee napsal:

Tento kraj má hodně pozitivních stránek, ale lidé o nich nevědí. Je potřeba je více propagovat.

bee napsal:

Představuji si #živější kraj s více kulturními akcemi, a to hlavně v Rýmařově.

Anonym napsal:

Chtěl bych mít v kraji parkoviště se solárními panely.

Pavla Kubíčková napsal:

Kraj by mohl být aktivnější. Pořádat více soutěží a olympiád ve školách, aby měli žáci motivaci zlepšovat se.

bee napsal:

Přála bych si kraj #tolerantnější. Běžná společnost by měla mít větší přehled o různých komunitách, měla by být v této oblasti vzdělanější.

bee napsal:

Podmínky pro život v kraji jsou stále lepší. Pro zlepšení jeho image bych zvážil apel na ostravskou „náturu“. Přímost, tvrdost, smysl pro humor – tak nás republika zná, proč to nevyužít?

pacman

celkem:

2017

Kontakty

COPYRIGHT © 2019